ચુંટાયેલા સભ્યોની યાદી

 

 

ક્રમ વોર્ડનં સભ્યશ્રીનું નામ મોબાઈલ નંબર સરનામું પક્ષ
1. શ્રી મરિયમબેન હસનખાભાઇ પઠાણ 9016378692 પઠાણ ફળી,રૂપમ ટોકીઝ સામે,અમરેલી. ભા.રા.કો
2. 1 શ્રી સમિનાબેન અલ્તાફભાઈ સંધાર  9427021876 હુસેની ચોક, સંધી સોસાયટી,અમરેલી ભા.રા.કો
3. 1 શ્રી ફરીદભાઈ અબ્દુલગફારભાઈ રઈશ 9898556877 હુ ગાંધી પાર્ક સોસાયટી,દરજી જ્ઞાતીની વાડી સામે , અમરેલી ભા.રા.કો
4. 1 શ્રી અમિનભાઈ ભાઈખાનભાઈ હોત 9624556279 શેરી નં - ૧ મિનિ કસ્બા,તારવાડી રોડ, અમરેલી ભા.જ.પા
5. 2 શ્રી પ્રિતિબેન શૈલેશભાઈ રૂપારેલ 9429685339 શેરી નં - 3, ગુરુકૃપાનાગર - ૨, ચિત્તલ રોડ અમરેલી ભા.રા.કો
6. 2 શ્રી હંશાબેન અનંતરાય જોષી 9979449692 બ્લોક નં - ૧૩૫, શ્રી રંગ સોસાયટી, ચિત્તલ રોડ, અમરેલી ભા.રા.કો
7. 2 શ્રી જેન્તીભાઈ મોહનભાઇ રાણાવા 9408899399 મારવાડી મહોલ્લો,સાવરકુંડલા રોડ,અમરેલી ભા.રા.કો
8. 2 શ્રી પતાંજલ મધુભાઈ કાબરીયા 9879541111 પોસ્ટલ સોસાયટી,ચિત્તલ રોડ અમરેલી ભા.રા.કો
9. 3 કિરણબેન કિરીટકુમાર વામજા 9879635836 ઇ-૪૭, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ સોસાયટી, અમરેલી ભા.જ.પા
10. 3 શ્રી ભાવનાબેન રોહીતભાઈ રાઠોડ 9925454532 શેરી નં-૯, રામનગર, બ્રાહ્મણ સોસાયટી, અમરેલી ભા.જ.પા
11. 3 શ્રી વૈભવભાઈ ભરતભાઇ વ્યાસ 9428438007 ઇ-30,ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ સોસાયટી, અમરેલી ભા.જ.પા
12. 3 શ્રી હરપાલ દડુભાઈ ધાધલ 9426626615 સ્વામીનારાયણ નાગર - ૧, બ્રાહ્મણ સોસાયટી, અમરેલી ભા.જ.પા
13. 4 શ્રી જશુબેન ચંદુભાઈ બારૈયા 9978362717 શેરી નં - ૧,હનુમાનપરા, અમરેલી ભા.રા.કો
14. 4 શ્રી ચન્દ્રીકાબેન ભાદાભાઈ સોળીયા 9979709707 બ્લોક નં-૫,જલારામનાગર-૧,હનુમાનપરા રોડ, અમરેલી ભા.રા.કો
15. 4 શ્રી રમેશભાઈ ભૂરાભાઈ ભાભોર 9898761864 લીલીયા રોડ,બાયપાસ ચોકડીપાસે, અમરેલી ભા.રા.કો
16. 4 શ્રી મૌલિક જયેશભાઈ ઉપાધ્યાય 9427744562 બ્લોક નં-૧,મોહનનગર,અમરેલી ભા.રા.કો
17. 5 શ્રી કોમલબેન સંજયભાઇ રામાણી 9426126946 બ્લોક નં - ૩૭, શુભ લક્ષ્મીનગર, ચક્કરગઢ રોડ,અમરેલી ભા.રા.કો
18. 5 શ્રી માધવીબેન પ્રકાશભાઈ જોષી 9408507471 બ્લોક નં - એ/૨૨, આદર્શનગર, ચક્કરગઢ રોડ, અમરેલી ભા.રા.કો
19. 5 શ્રી નટુભાઇ મોહનભાઇ સોજીત્રા 9428711379 ઘનશ્યામ સોસાયટી,ચક્કરગઢ રોડ, અમરેલી ભા.રા.કો
20. 5 શ્રી પંકજભાઈ ધિરૂભાઈ રોકડ 9825362279 કેરીયા રોડ, રોકડવાડી,ફાટક ઉતરતા,અમરેલી ભા.રા.કો
21. 6 શ્રી ભારતીબેન ભરતભાઇ શુક્લ 9662536824 શેરી નં - ૪, માણેકપરા, સ્વામીનારાયણ મંદીર પાસે,અમરેલી ભા.રા.કો
22. 6 શ્રી અલ્કાબેન દિનેશભાઇ ગોંડલીયા 9998777924
8000160657
શેરી નં- અ/૫, માણેકપરા,ખોડીયાર ચોક, અમરેલી ભા.રા.કો
23. 6 શ્રી પ્રકાશ રણછોડભાઇ કાબરીયા 9426232199 શેરી નં-૫,સુખનાથપરા,લિલીયા રોડ,અમરેલી ભા.રા.કો
24. 6 શ્રી હિરેન ભીખાભાઇ સોજીત્રા 9898002285 બી.એમ.ચોક,માણેકપરા,અમરેલી ભા.રા.કો
25. 7 શ્રી માધવીબેન રાજનભાઈ જાની 9426028061 નાગનાથ મંદીર પાસે,અમરેલી ભા.રા.કો
26. 7 શ્રી શરીફાબેન ફિરોજભાઈ કુરેશી 9428616785 કસ્બાવાડ,જૂની સબ જેલ સામે,અમરેલી ભા.રા.કો
27. 7 શ્રી નવાબ અજીજભાઈ ગોરી 8690691999 ચાંદની ચોક,અમરેલી ભા.રા.કો
28. 7 શ્રી શકીલભાઈ રફીકભાઈ સૈયદ 9033338536 કસ્બાવાડ,બાપુની હવેલી પાસે,અમરેલી ભા.રા.કો
29. 8 શ્રી ગાયત્રીબેન વિનુભાઈ ડાભી 9913460872 શેરી નં-૩,વાલપરા,જેશીગપરા,અમરેલી અપક્ષ
30. 8 શ્રી વર્ષાબેન જયસુખભાઇ તળાવીયા 9879269465 અંબિકાનગર,જેશીંગપરા,અમરેલી અપક્ષ
31. 8 શ્રી દલપતભાઈ અરજણભાઇ ચાવડા 9427230240 બાબરીયા વાડી,જેશીંગપરા,અમરેલી અપક્ષ
32. 8 શ્રી પ્રવિણભાઇ ભુરાભાઈ માંડાણી 9998156226 બ્લોક નં-૧૫,અક્ષરધામ સોસાયટી, ગાવડકા રોડ,અમરેલી ભા.રા.કો
33. 9 શ્રી બાલુબેન દિનેશચંદ્ર પરમાર 9016452450 વણકરવાસ,બહારપરા,અમરેલી ભા.રા.કો
34. 9 શ્રી જયશ્રીબેન વાલજીભાઇ ડાબસરા 9426955660 "જય માતાજી" કાર કેર સામે,અમરેલી ભા.રા.કો
35. 9 શ્રી ઈકબાલભાઈ આમદભાઈ બિલખીયા 9825755577 ઘાંચીવાડ,ડૂબાણીયા પા,અમરેલી ભા.રા.કો
36. 9 શ્રી નાનભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ બિલખીયા 9429961646 બટારવાડી,મેમણ કોલોની,અમરેલી ભા.રા.કો
37. 10 શ્રી સોનલબેન ઘનશ્યામભાઈ થળેસા 7046350963 પૂતળીબાઈનું નાકું,કોળીવાસ,સા.કુંડલા રોડ,અમરેલી ભા.રા.કો
38. 10 શ્રી વર્ષાબેન દિનેશભાઇ સાવલીયા 9428793740 બટારવાડી,ચક્કરગઢ રોડ, અમરેલી ભા.રા.કો
39. 10 શ્રી પ્રકાશ પ્રવિણભાઈ લાખાણી 9825670353 શેરી નં-૪, રણછોડનગર ચક્કરગઢરોડ,અમરેલી ભા.રા.કો
40. 10 શ્રી સંદિપકુમાર બાવચંદભાઈ ધાનાણી 9426831493 ગજેરાપરા,પટેલવાડીની બાજુમાં,અમરેલી ભા.રા.કો
41. 11 શ્રી કંચનબેન રમેશભાઈ વાઘેલા 9825088533 લિલીયા રોડ,રોકડીયા હનુમાન મંદીર પાસે,અમરેલી ભા.રા.કો
42. 11 શ્રી રીટાબેન કૌશીકભાઈ ટાંક 9925426430 શેરી નં-૭,આનંદનગર, ચલ્લારગઢરોડ,અમરેલી ભા.રા.કો
43. 11 શ્રી રમેશભાઈ શાંતીલાલ ધાનાણી 8469879898 ધાનાણીની વાડી,ચક્કરગઢ રોડ, પટેલ સંકૂલ પાછળ,અમરેલી ભા.રા.કો
44. 11 શ્રી પદમાબેન ચંદુગીરી ગોસાઇ 9825882160 શેરી નં-૪,અમૃતનગર,ચક્કરગઢરોડ અમરેલી ભા.જ.પા

11